Gelecek Kitaplar

İngilizce / English

Jonathan Glover
Responsibility — Sorumluluk
Causing Death and Saving Lives — Ölüme Sebep Olmak ve Hayatları Kurtarmak
What Sort of People Should There Be? — İnsanlar Ne Tür Olmalı?

Charlotte Perkins Gilman
The Man-Made World: Our Androcentric Culture — Erkek Yapımı Dünya: Bizim Androsentrik Kültürümüz

Thomas Henry Huxley
Evolution and Ethics — Evrim ve Etik

Franz Boas
The Mind of Primitive Man — İlkel İnsanın Zihni

R. G. Collingwood
Religion and Philosophia — Din ve Felsefe

Herbert Spencer
The Factors of Organic Evolution — Doğal Evrimin Faktörleri

James H. Leuba
The Psychological Origin and the Nature of Religion — Dinin Psikolojik Kökeni ve Doğası

Bernard Bosanquet
What Religion is? — Din Nedir?

Almanca / Deutsche

Jakob Johann von Uexküll & Georg Kriszat
Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen — İnsanların ve Hayvanların Dünyasında Gezintiler

Paul Johann Anselm Feuerbach
Anti-Hobbes: Oder Uber Die Grenzen Der Hochsten Gewalt Und Das Zwangsrecht Der Burger Gegen Den Oberherrn — Anti-Hobbes: Ya da En Kudretli Erkin Sınırları ve Yurttaşın Muktedire Karşı Direnme Hakkı Üzerine

Heinrich Rickert
Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft — Kültürel Çalışmalar ve Doğa Bilimleri

Oswald Spengler
Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens — İnsan ve Teknik: Bir Yaşam Felsefesine Katkı

Fransızca / Français

Alain (Émile-Auguste Chartier)
Préliminaires à la mythologie — Mitolojiye Giriş