Hakkımızda

Enormis, Latincede; düzensiz, kuralsız, nizamsız, biçimi olmayan, biçimsiz gibi anlamların yanı sıra engin ve sınırsız anlamını da taşımaktadır.

Ayrım Yapan Kitaplar mottosu ile kriz zamanlarında doğmuş Enormis Yayınları için kitaplar arasındaki temel ayrım; iyi veya kötü, neşe veya keder veren olmalarıdır. Bu kitapları belirli dizilerde yayımlamak iyi bir fikir olsa da akademik disiplinler içerisine yerleştirme konusunda bir çekingenlik muhtemelen ortaya çıkacaktır. Kuşkusuz kitabevlerinde, sanal kütüphanelerde bazı raflarda sınıflandırılması gerekli olsa da her kitap bir birey gibi ilgi görmelidir. Yani onun bir türü, sınıfı olmaktan çok; bir yazanı, adı, mizacı, kendine özgü bir kapağı ve uzunluğu, kısalığı vardır. Ama her koşulda onları bir araya getiren temel nitelik iyi kitap olmalarıdır. Felsefe, biyoloji, edebiyat, sanat, sosyoloji, siyaset, tarih veya psikolojiye dair söylemler böylesi bir kriter karşısında daha ikincil görünebilir. Yayımlanacak metnin hangi dilde yazıldığı da çok önemli değildir. İyi ve düşünen bir kitabın, tercüme veya telif olması da tali bir ayrım gibi anlaşılabilir. Böyle iyi bir kitabın çok satması arzulanır bir beklenti olsa da o da ikincil bir arzu olacaktır. Yayınevinin kendisine yetmesi ehemmiyet arz etse de ticaret ve düşüncenin bir arada geçinemeyen iki kavram olduğu da kestirmeden söylenebilir.

Enormis’in ilgi alanına girecek metinlerin bir başka ortaklık yanı da düşünen metinler olmalarıdır. Ne akademik ve bilimci bağnazlıklar içindeki ne de gevşek ve birbirine ulanan duyguların serimlenmesine dönüşen metinler, muhtemelen heybemizde yer almayacaktır. Burada akademiye ve bilime dönük bir karşıtlık bulmamalı. Akademik metinler de düşünebilir kuşkusuz ama özellikle müstesna bir yükseköğrenim müfredatı ile ortaya çıkan metinlerde düşünce kıtlığı çok geçmeden birkaç satırda fark edilebilir niteliktedir.

Enormis’e kulak verenlerin, bazı düşünme alışkanlıklarına biraz ara vermeleri beklenebilir. Bu ara verme hâli; hep başka bir yere ve zamana bakan, başka ve öteki olana dönük bir beden ve zihin içerisinde olmak, sofu akademik veya hissiyatlı metinlerden uzak olmak için bol karşılaşmalı, diyalektik bir zemin gerektirebilir.

Enormis, eğer işler yolunda giderse, birtakım temaslarda bulunacak gibi görünüyor. Herhangi bir görüngünün öncesine ve sonrasına bakan metinlerin yanında kayda değer bulduğu temaların öncü isim ve metinlerini irdelemek, bunun ötesinde bilim sınıflandırılmalarına takılmadan düşüncenin kendisine odaklanmak, böylesi temaslara dair birer ipucu sayılabilir. Temaslar sırasında, zamanlarını daha bulmadan yerinden çıkaran bir hız kültürüne direnç göstermek gerekli gibi. Sadece yeni ve ilginç başlıklar bulmak yerine, mevcut olanları da yeniden anlamayı ve anlatmayı ısrarla denemeli. Bu sırada bilgi yığınlarını büyütmekten ziyade, malumat çokluğunu sadeleştirecek, sınıflandıracak bir düşünceyi izleyerek.

Bu zihin dünyasıyla yola çıkınca hangi metinlerle karşılaşacağımızı az çok tahmin etsek de verimli karşılaşmalara gebe farklı temasların belirsizliği söz konusu. Kuşkusuz tercümeler olacak veya oldukça sınırlı da olsa telif eserler. Bu kapsamda belirlediğimiz çok sayıda temayı, kendisi ince, başlığı büyük kitaplar şeklinde ortaya çıkarmayı umuyoruz. Okurun da kısa ilgi aralığında hemen elinden düşmeyecek türden, sade, tanımlayıcı, çevre dostu, eleştiren, düşünen ve ayrım yapan kitaplar.

Enormis’in temel izleği olarak, “daha derine, daha uzağa, daha kenara” doğru yol almak için, özellikle düşünmeyi öğrenmek temel bir gereksinim sayılabilir. Kişisel gelişmeye veya eğlenceye doğrudan hizmet etmeyen bu kitaplarda, dinginlikle biraz geride duran, geri dönüp kendisine bakan, kişisel gelişimi için başkasını, yeryüzünü ve diğer canlıları kendine malzeme yapmayan yazar ve okurların karşılaşması önemli.