Künye

İmtiyaz Sahibi
Enormis Yayınları adına
Lignor Kültür Sanat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0608131829600001
Vergi No: 6081318296 (Çankaya V.D.)
Ticaret Sicil No: 455638 (Ankara Ticaret Odası)
Sertifika No: 49776
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta): lignor@hs01.kep.tr

Kurucu & Genel Yayın Yönetmeni
Talha Dereci

Dağıtım